Locatie

Telefoon

Patiëntenportaal

Vergoedingen

Wij hebben contracten met alle verzekeraars.

Aandoeningen die staan op de chronische lijst worden in principe vergoedt vanuit de basisverzekering maar dient wel specifiek besproken met de therapeut.